Welke functies kan een fiscalist bekleden in het bedrijfsleven?

Fiscalisten binnen het bedrijfsleven kunnen een breed scala aan functies vervullen, afhankelijk van de grootte en de structuur van het bedrijf, de sector waarin het actief is, en de specifieke behoeften en prioriteiten van het bedrijf. Enkele veelvoorkomende functies voor fiscalisten binnen het bedrijfsleven zijn onder meer:

 1. Belastingadviseur:
  • Adviseert het management over fiscale kwesties met betrekking tot bedrijfsactiviteiten, investeringen, en strategische beslissingen.
  • Stelt fiscale planning voor om belastingen te optimaliseren en fiscale risico’s te beheren.
  • Bereidt belastingaangiften voor en zorgt voor naleving van belastingwetten en -voorschriften.
 2. Fiscaal Manager of Directeur Belastingen:
  • Leidt de fiscale afdeling van het bedrijf en is verantwoordelijk voor alle fiscale aangelegenheden.
  • Ontwikkelt fiscaal beleid en strategieën om te voldoen aan belastingwetten en -voorschriften.
  • Coördineert belastingplanning en -rapportage en zorgt voor tijdige en nauwkeurige belastingaangiften.
 3. Internationale Belastingspecialist:
  • Richt zich op belastingkwesties die verband houden met internationale activiteiten van het bedrijf, waaronder grensoverschrijdende transacties, transfer pricing, en internationale belastingovereenkomsten.
  • Werkt samen met het management om internationale belastingstrategieën te ontwikkelen en uit te voeren die de belastingdruk van het bedrijf optimaliseren en voldoen aan internationale belastingvoorschriften.
 4. Fiscaal Jurist:
  • Biedt juridisch advies over fiscale kwesties, inclusief interpretatie van belastingwetten, regelgeving en jurisprudentie.
  • Ondersteunt bij fiscale geschillen en vertegenwoordigt het bedrijf in belastingprocedures en -controles.
  • Structureren van transacties om te voldoen aan belastingwetten en -voorschriften en het minimaliseren van fiscale risico’s.
 5. Compliance Officer:
  • Zorgt voor naleving van belastingwetten en -voorschriften en identificeert en beheert fiscale risico’s.
  • Ontwikkelt en implementeert fiscale compliance-programma’s en -richtlijnen.
  • Voert interne audits uit en zorgt voor correctieve maatregelen indien nodig.
 6. Tax Technology Specialist:
  • Onderzoekt, selecteert en implementeert technologische oplossingen voor fiscale rapportage, planning en naleving.
  • Beheert fiscale informatiesystemen en -software en biedt training en ondersteuning aan gebruikers.
  • Identificeert mogelijkheden voor automatisering en optimalisatie van fiscale processen.

Deze functies zijn slechts een greep uit de mogelijke rollen die fiscalisten binnen het bedrijfsleven kunnen bekleden. Het exacte takenpakket en de verantwoordelijkheden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke behoeften van het bedrijf en de industrie waarin het opereert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Martijn Betgem

Deze fiscale website heb ik gemaakt.

Ik ben al meer dan 20 jaar actief als recruiter binnen de fiscaliteit.

Mocht je als fiscalist een vraag over de fiscale arbeidsmarkt hebben. Neem contact met me op!